Bækkehuset
- krøller eller ej

Dunhammer

En almindelig plante i våde områder i hele landet, også ved søen i Mosemark skov (Tuse Næs)

Kornblomster 

                                 En mark fuld af kornblomster - -

 - jo flere, jo bedre - og gerne med andre farver og valmuer.

 Kæruld

 Kæruld er vist meget almindelig. Her fra Udby Enge

Orkideer

 Så vidt, vi har forstået, er denne smukke plante, lige som den røde ved siden af, i "Gøgeurt-familien" - og begge orkideer.

 Langakset trådspore                                                        En rødlistet orkide, som vi har på Tuse Næs.

Tidsler og andet vildt "ukrudt" 

 Det er nok ikke tilsigtet og er ikke ubetinget godt: at et stort område langs søen i Mosemark skov er så tilgroet, med tidsler og lignende. Det er jo meningen, at der skal være adgang for alle - også med en rollator. Og det er her ikke (Mosemark, Tuse Næs, efterår 2019).

Men smukt er det unægtelig, og jeg vil tro, det er godt for insekterne og dermed mange småfugle.

Valmuer 

 Om landmanden er lige så begejstret som forbi-passerede, ved jeg faktisk ikke. Dog synes jeg, at flere får lov at blive i sammenligning med for 10 år siden, også på ikke-økologiske landbrug.

Insekter

Guldsmede  ser vi tit ved søen i Mosemark skov (Tuse Næs)

Sommerfugle

Stor bredpande, måske 

Igen er vi i tvivl, men synes, den ligner den, som også kaldes "Large Skipper". Vi så den i sommeren 2018, hvor vi var med en god nabo, der havde kvæg på græs på "Udby enge". Faktisk var det for at se orkideer, som vi også fandt masser af (Langakset tråd-spore). Men opdagede også denne farve-strålende sommerfugl. Mener, at det er omtalte orkide, den besøger (ikke helt sikker).

Fugle

Forskellige fugle samlet på Lammefjorden 

Sangsvaner, flere slags gæs og en skarv til højre i billedet. Sådan ser der tit ud i nærheden af pumpestationen (Audebo). 

                                                      Vinterbillede samme sted  - januar 2016 

 Canada-gæs

                                                                Canadagæs og sangsvaner 

                                                 Her med Grevinge kirke i baggrunden 

            Canadagæs  ses næsten altid i flokke

              Tit sammen med grågæs 

                          Også flyvende i flotte formationer  - og en gang imellem på vandet

Dompap 

En ret sjælden gæst. Her fanget i en skov på Tuse Næs 

Fuglekonge 

 Fuglekongen er Danmarks mindste fugl.

Den er meget mindre i virkeligheden, end på dette billede.

Sjælden at se, og (for os) meget svær at fange med kameraet

Det lykkedes dog Hasse på en tur i vores nærmeste skov,   Mosemark på Tuse Næs

Gravand 

 Gråand eller "almindelig vildand" - også kaldet park-and

 Den er alle vegne, i vandhuller, ved havnen, små og større søer og i næsten alle Danmarks parker med en smule vand .

                       Vinter-billeder fra søen i vores lokale frøskov 

          Mosemark skov på Tuse Næs 

Gråstrubet lappedykker 

Vi har i mange år haft et par i søen i Mosemark skov på Tuse Næs. Om det er de samme to, ved vi ikke. Somme tider er der 4 i søen på en gang, men det plejer at være kortvarigt. Måske er de tre billeder i anden række her et opgør om pladsen.                                                                                                                                                                                      De fleste år har vi set unger, dog højst 2. Det siges, at kønnene er ens - dog er de forskellig fugle ikke ens igen! (Farvefejl på fotos kan være noget af årsagen.) 

 Der laves en rede i sivkanten, men lidt ude i søen

Der holdes udkik. Vi ser ikke direkte, at fuglene skifter. 

En dag ser vi en unge på ryggen af en af de voksne. Og viser dem flere gange, selv om vi  ikke er ved søen hver uge. 

Der er diskussioner - måske om børnepasningen? 

 Familien trives de fleste år. Nogle år endog med to levende unger.

Der er lagt æg, og efter sigende skulle begge forældre ruge 

Men det gør de jo nok, da man læser, at de skiftes 

Det er dejligt, at vores frøskov (Mosemark) også kan byde på sådanne oplevelser. 

Hvid vipstjert

                    Her er to unger på en økologisk mark i Løserup 2020  -  fanget en aften ved 20-tiden sidst i august 

 Sanglærke

For os ser det ud til, at sanglærken foretrækker de økologiske marker.

I alt fald er man tit heldig at se unger som den her sidder i toppen af planterne, formentlig for at tørre morgenduggen væk.

Og det er det en god idé ikke at komme meget senere end klokken 6 om morgenen, hvis man vil have billederne af lærke-ungerne.

Billedet er fra juni 2012

 Knopsvanen - Danmarks smukke nationalfugl

 Sangsvanen - som vi i vinteråret nok ser flere af end vores "hjemlige"knopsvane.

                                                      Og her er ungdommen, sangsvaner.  

 Isfugl

 På en af vore ture til Lammefjorden faldt vi i snak med nogle lokale beboere ved pumpestationen i Audebo. De fortalte os om isfuglene, som vist nok havde ynglet der. I alt fald kunne man se dem, hvis man bare gad stå ved broen over kanalen og vente. Her er oven i købet et dejligt gelænder, som kameraet kan hvile på. Vi var heldige, mindst to gange. Fik masser af billeder, naturligvis ikke de helt perfekte. Og ikke alle farver blev så flotte, som de er i virkelighenden. Det var i 2015 og 2016.                           Desværre er her ikke isfugle mere, siger de der arbejder på stedet.

Musvåge

          Vi har mange her omkring

                      De ses oppe mod den blå himmel 

          De vender i luften

              Og flyver hen over os 

                             De sidder på pæle 

       - store og små 

            Fanger - eller finder - bytte 

          De kan sagtens spise ådsler 

   - som den ikke selv kan have nedlagt

                 som de spiser 

        som det ses her, hvor den er i gang med et rådyr

Musvågernes farve kan variere meget, som det ses her.

Den næsten helt hvide fugl holdt til i flere år på en ejendom på Tuse Næs, (fortalte ejeren for mange år siden).

 Rød Glente

 Der er en rød glente, der holder til på Tuse Næs. Vi ser den ofte

   Måske er der et par - det ville være dejligt

Den er ret let at kende på det lyse hoved og den røde,    kløftede hale. Den holder sig tit på samme sted, langsomt flyvende, og nok på udkik efter mad - tit ådsler

Skarv - også kaldet Ålekrage - hadet og elsket

De fleste kan vel næppe have noget imod skarven her i søen. 

Men nogle fiskere mener, at de spiser for mange af deres fisk. 

Uskyldig ser den da ud her i sneen. 

Og dette billede tyder på, at den har andre livretter end fisk. 

Storspove 

           Efterår og vinter ses store flokke af dem her på Tuse Næs - og sikkert mange andre steder 

 Vandrefalk

Engang for længe siden, nemlig i marts 2013, kørte vi en tur i bilen ud på Lammefjorden for at få nogle gode dyrebilleder. 

Netop som Helle havde en fasan "på kornet" i fotoapparatet, blev der meget uro i søgeren. For en sikkerheds skyld trykkede hun og holdt på udløseren, så der kom masser af billeder i kassen. Alligevel var det en stor overraskelse, at der sad noget , der lignede en vandrefalk. Vi måtte lige spørge i "Fugleognatur" - men den var god nok! 

Beklager den dårlige billedkvalitet (der var langt ud til den) - Men så snart vi får et bedre billede, vil det komme på.

Harer

Der er mange harer her omkring. Med lidt tålmodighed og gerne lidt zoom på kameraet kan man opdage masser af ting om harers liv, som man ikke vidste før. Det er en god ting at bruge en bil som "foto-skjul". 

Rådyr

 Det er ikke hver dag ---

at så mange rådyr løber over vejen --

på Næsset, men vi har mange af dem.